skip to Main Content
Sarra Home Background

ИЗРАСТВАНЕ ЗА ЖИВОТ

Ние, във Фондация САРРА, знаем, че понякога всичко необходимо да променим света е малко подкрепа. От откриването ни през 2017 година, нашият екип е фокусиран върху това да оказва влияние. Ние помагаме за социалната интеграция и личностното развитие на уязвими жени в Българиа, които са в риск.

нашия екип

Bozhidarka Yordanova
Божидарка Йорданова
Учредител и Председател
Благовеста Куличева
Член на Настоятелството
Valentina Ivanova
Валентина Иванова
Член на Настоятелството
Албена Василева
Счетоводител

Събития

Текущи събития

Очаквайте информация за бъдещи дейности и събития на нашата Фондация САРРА!

Минали събития

контакти

София, България | www.sarra.bg | office@sarra.bg | 0888 56 98 87

Back To Top