skip to Main Content

Направете целево или безвъзмездно дарение за възстановяването и развитието на жена САРРА или в подкрепа на дейността на нашата организация. Независимо от размерът му, то е изключително ценно както за дългосрочната грижа за жените, така и за успеха на нашите програми и дейности.

Даряване от България

Можете да ни подкрепите чрез превод на следната банкова сметка:

Име на банката: Уникредит Булбанк
Получател: Фондация САРРА
IBAN: BG70UNCR70001522861659
BIC: UNCRBGSF
Моля, отбележете “Дарение за Фондация САРРА” в основанието.

Можете да дарите на Фондация САРРА в брой на каса на EasyPay.

За да направите това, моля, посетете най-близкия клон на EasyPay и използвайте нашия клиентски идентификационен номер (КИН): 0685890218

Описание Сума
Дарение за Фондация САРРА BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Даряване от чужбина

Можете да ни подкрепите чрез превод до България на следната банкова сметка:

Име на банката: UniCredit Bulbank
Получател: Sarra Foundation
IBAN: BG70UNCR70001522861659
BIC: UNCRBGSF
Моля, отбележете “Sarra Foundation donation” в основанието.

Ако желаете да дарите чрез PayPal, моля, кликнете бутона по-долу и следвайте стъпките на екрана.

Back To Top