skip to Main Content

По образование аз съм моден дизайнер, a през 2007 година стартирах собствен бизнес в сферата на планиране и организиране на елегантни събития от личен и корпоративен характер.

Създадох Фондация САРРА през 2017 година, водена от вътрешният си стремеж да служа на жени от уязвими групи в България, като ги съпровождам през целия път на трансформацията им до пълното им израстване за живот в стабилност и независимост чрез поставяне на фокус върху мечтите в сърцата им. САРРА е важна за мен, поради собствената ми история, която не е много по-различна от тази на жените, на които помагаме в организацията ни. Това е пътуване, което се основава до голяма степен на собствения ми опит с домашно насилие, след което бях оставена да отгледам детето си като самотна майка.

Аз съм Председател на фондацията и част от задълженията ми в нея са да изготвям, приемам и следя за прилагането на вътрешни актове, да подготвям и внасям в Настоятелството проекти, доклади и отчети за дейността ни. Аз определям редът и организирам извършването на активностите на САРРА и нося отговорност за това пред Настоятелството ѝ. Моя отговорност е и назначаването на персонал в съответствие с решенията на върховния колективен орган, като организирам, ръководя и контролирам тяхната работа. Участвам и във фондонабиранията. Аз съм и лицето, което представлява Фондацията в отношенията ѝ с трети лица.

Back To Top