skip to Main Content

“САРРА ми показват, че има и друг живот зад стената от мълчание, страх, изолация, в която съм попаднала, или по-скоро сама съм изградила. Дават ми ценни уроци и контакти с прекрасни хора и професионалисти в различни сфери. Откъсват ме от средата, в която бях потънала и ми помагат отново да се чувствам жива. За мен това са най-щастливите мигове, имам криле и мога да полетя… Има и друг живот, има и друг живот!… Аз бях забуксувала, а времето, което ми се подарява в София е най-страхотното, чувствам се жива. Благодарна съм за обученията, благодарна съм и на лекторите. Благодаря от името и на децата си за подаръците и грижите до сега, правят ни щастливи и все още ги използваме.

Благодаря за това, че се почувствах жива и не изолирана. Сред хора, които ме приемат такава, каквато съм. А не както в моят град – да ме гледат с пренебрежение.”

Back To Top