skip to Main Content

За нас

Ние, във Фондация САРРА, знаем, че понякога всичко необходимо да променим света е малко подкрепа. От откриването ни през 2017 година, нашият екип е фокусиран върху това да оказва влияние. В сърцето на усилията ни е да приведем свежите идеи и страст на нашия екип към редицата дейности, в които участваме. Чрез всички наши начинания, ние се надяваме да покажем вярванията, които изграждат нашите убеждения.

Ние имаме за мисия и подпомагаме социалната интеграция и личностна реализация на жени от уязвими групи в нашата страна. Това включва жени в неравностойно положение, пострадали от трафик на хора, проституция, домашно насилие, самотни майки, наскоро напуснали затвор или зависимости от алкохол, наркотици, както и други жени в риск.

Основният начин, по който го осъществяваме е като се фокусираме върху мечтите в сърцата на жените и изграждаме строго индивидуални програми. Три от основните посоки, в които работим заедно с тях са:

  • информиране и мотивиране, обучение и консултация за това как да създадат свой бизнес или самостоятелна стопанска дейност;
  • работим в тясно партньорство с редица бизнеси и компании, за да им подсигурим защитена работна среда и развитие;
  • работа под крилото на фондацията чрез създаване на вътрешни проекти или социални предприятия.

Също така спомагаме безпрепятственото им завръщане в един по-здрав и нормален социален живот. Насърчаваме, съдействаме и подпомагаме възстановяването и развитието им, тяхната независимост, изграждането на загубени социални навици, придобиване на нови умения, грижа за членовете на техните семейства. Както и предоставяме всякаква помощ по допустим от закона начин, свързана със специфичните нужди на всяка отделна дама, обърнала се към фондацията ни.

Историята на Сарра

Историята на момиче, наречено Сарра.  Сарра беше на около 18-19 годишна възраст, когато завършваше своето професионално гимназиално образование и обмисляше в каква посока да поеме в живота си…

Мисия и цели

We have a mission to support the social integration and personal realization of women from vulnerable groups in our country.

Нашия екип

Екипът на фондация САРРА е изграден от няколко дългогодишни приятелки с различни качества и минали преживявания, които обединяват усилията си, за да видят своето общество, израстващо за нов живот.

Документи

Партньори

Партньорите на фондация САРРА са частни лица или бизнеси – професионалисти в своята област, които споделят мисията, визията и целите ѝ.

Back To Top